Vooruitblik van David op zijn dagdate

Als David voor Susanne kiest, zal ze dan wel naar Roemenië willen? Ze lucht haar hart bij de boer.

Meer bij dezeaflevering

Content niet gevonden.

OverigeAfleveringen